TRANSPARÈNCIA

ELS COMPTES CLARS

MEMÒRIES: ACTIVITAT PER ANY

Què hem fet, quins han estat els nostres objectius, què hem aconseguit
i què ens proposem fer

Descarrega't la memòria de la nostra activitat
dels últims 4 anys: