Impulsem el programa ‘Dones Amb Llar’

Impulsem el programa ‘Dones Amb Llar’

L’any 2017, fruit d’anys d’estudi, observació i detecció d’una necessitat urgent, l’atenció al col·lectiu de les dones en situació de sense llar va esdevenir una de les línies d’actuació prioritàries per ASSÍS. D’aleshores ençà, continuem treballant per dirigir els nostres esforços cap aquest objectiu. Tota aquesta dedicació s’ha concretat, aquest any, en una sèrie d’actuacions que ens indiquen que anem per bon camí cap a la fita d’oferir una atenció adequada i adaptada al col·lectiu.

T’ho expliquem en 6 punts:

  1. Hem començat a aplicar l’atenció amb perspectiva de gènere de manera transversal a tots els nostres programes.

  2. S’ha produit la creació del programa ‘Dones amb Llar’, que aglutina totes les actuacions presents i futures que es duran a terme amb el col·lectiu.

  3. Realitzem incidència pública sobre el fenomen del sensellarisme femení, realitzant jornades i potenciant la visibilitat de les dones sensellar mitjançant missatges als mitjans de comunicació propis i externs.

  4. S’ha incorporat una professional específicament dedicada a l’atenció al col·lectiu, l’Elena Sala.

  5. Estem construint espais específics per les dones a les quals atenem, com el ‘Grup de dona’, una activitat dirigida per una psicòloga voluntària d’ASSÍS i exclusivament dedicada a dones ateses, tots els dimecres de 10 a 12 h.

  6. I com a actuació molt destacada, volem anunciar-te que començarem a construir, abans de finalitzar 2019, un recurs específic i pioner d’atenció especialitzada i amb perspectiva de gènere per a dones en situació de sense llar de Barcelona. Aquest recurs oferirà allotjament i atenció a 10 de les dones que viuen als carrers de Barcelona, és a dir, gairebé un 10% de les comptabilitzades.

Des d’ASSÍS volem deixar clara la nostra ferma voluntat de seguir treballant per aconseguir que les dones rebin l’atenció, en tots els sentits, que necessiten i es mereixen.


Apunta’t per rebre informació d’ASSÍS al teu correu!

Nom *
Nom