Aquest 8 de març cridem ben fort “Cap dona sense llar!”

aMB “CAP DONA SENSE LLAR” ASSÍS es va sumar a les diferents manifestacions amb motiu de la jornada de la dona celebrada internacionalment

Les dones sense llar, les més invisibles i vulnerables entre el col·lectiu de persones sense llar

“Patriarcat i capital, aliança colonial”, “Escopeta al proxeneta” o “Volien enterrar-nos, però no sabien que érem llavors” són exemples dels càntics que s’han repetit, hora rere hora, durant tota una exitosa jornada amb majúscules de reivindicació feminista arran del món. En l’àmbit estatal, segons els sindicats, 6 milions de persones de tota la península s’han adherit a les aturades feministes convocades. A Barcelona, la jornada va començar amb piquets informatius i va seguir fins a arribar a les 13.000 persones en les primeres hores de manifestacions, segons la Guàrdia Urbana. Segons la Generalitat, el seguiment de la vaga en les universitats catalanes va arribar fins al 72.44%.

Des de la nostra entitat no ens vam quedar fora de la reivindicació: durant tot el matí, les persones que ens trobàvem al centre vam treballar juntes per acabar de preparar un acte que va començar a les 11.30 h. La celebració va consistir en un recital de música i una xerrada compartida entre totes les dones congregades al centre.

La principal diferencia entre les nostres reivindicacions i les que han fet arran del món hi radica en el col·lectiu sobre el qual demanem atenció: nosaltres lluitem per les dones sense llar. Un col·lectiu doblement vulnerable, ja que es tracta de dones que es troben dormint al carrer (un espai masculí) i que estan sotmeses a agressions i violència masclista només pel fet de ser dones i estar ocupant aquest espai.

Recordem que les persones en situació sense llar no només es troben en situació d'extrema pobresa, sinó que a més han patit diferents successos vitals estressants al llarg de la seva vida. Segons l'estudi "Successos vitals estressants en dones en situació sense llar" (Panadero Sonia, 2018) les dones sense llar han patit una mitjana aproximada d'11 successos vitals estressants (SVE) al llarg de la seva vida (6 SVE abans dels 18 anys).

Es calcula que, en tota Barcelona, el nom de dones dormint al carrer el mes de maig de 2017 (segons dades del SIS) va ser de 117 persones. Estem parlant d’un 12% del total de les persones sense llar de la ciutat. Aquesta xifra creix quan parlem de recursos residencials de mitja i llarga estada, on representen el 25% però torna a decréixer fins al 13% quan parlem de centres de primera acollida o albergs.

Si extrapolem aquestes dades a la nostra entitat, ens trobem que, de les 1.687 persones que ateses durant el 2018, el 12.54% son dones. Si parlem del nostre programa d’habitatge, ASSÍS Llars, la xifra puja a un 15% de les persones que hi participen. Per tant, estem parlant de xifres comparables a la realitat de la capital catalana.

Des d’ASSÍS deixem clara la nostra voluntat d’oferir solucions i donar resposta a aquestes dones doblement vulnerables, invisibles dins dels més invisibles. Com ja hem anat avançant últimament, aviat començarà la construcció de l’edifici on es desenvoluparà el projecte propi d’atenció social específic per a dones sense llar: el projecte Dones amb Llar.

Des d’ASSÍS cridem ben fort: CAP DONA SENSE LLAR!


Col·labora amb el projectes d’atenció a dones sense llar d’ASSÍS “Dones Amb Llar”