A Barcelona hi ha 1.026 persones dormint al carrer, un 9% mes que en 2016

  • Les dades del Recompte 17 visualitzan 1.026 persones dormint a la via pública, 1.954 en equipaments municipals o de les diverses entitats socials i 415 en assentaments irregulars

  • Es confirma la tendència a l’alça en el nombre de persones que dormen al carrer i en el de persones ateses en recursos residencials

  • Des de l’any 2008 fins a l’actualitat, el nombre de persones que dormen al carrer ha passat de 658 a 1.026, un increment del 56%

La nit del 17 al 18 de maig ha tingut lloc, el Recompte 2017 organitzat per les 34 entitats que integren la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), inclòs l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta activitat, que és la cinquena vegada que es fa, han participat  un total de 998 persones voluntàries, que s’han dividit per grups per tota la ciutat. 

En total es van comptabilitzar 1.026 persones dormint a la via pública, 1.954 en equipaments municipals o de les diverses entitats socials i 415 en assentaments irregulars. Les persones que es van comptabilitzar durant el recompte de l’any passat van ser 941 dormint al carrer, 1.907 en recursos residencials de la XAPSLL i 383 en assentaments.

L’augment del nombre de persones que es veuen abocades a dormir al carrer s’ha anat repetint durant els darrers anys. De fet, és un fenomen similar a d’altres grans ciutats europees, en un context d’increment i enquistament de la pobresa fruit de la crisi econòmica. Tot i així, l’esforç que han fet les entitats socials i l’Ajuntament de Barcelona no té precedents. Des de l’any 2008 fins a l’actualitat, el nombre de persones que dormen al carrer detectades pel successius recomptes ha passat de 658 a 1.026, un increment del 56%; però en paral·lel cal destacar que el nombre de persones que dormen en recursos residencials ha augmentat més: de 1.190 a 1.954, un increment del 64%.

En la roda de premsa, la portaveu de la XAPSLL, Maite Mauricio ha lamentat les “clares dificultats que troben les entitats per accedir a preus de lloguer accessibles”, tot i que ha posat en valor que durant els dos últims anys el nombre de persones allotjades en recursos residencials ha augmentat un 17%.

El fenomen del sensellarisme té una explicació multicausal, tot i que hi ha tres factors clars i que guarden algun tipus de relació amb aquesta creixent exclusió residencial: l’augment del preu del lloguer, la inexistència d’un parc públic d’habitatge suficient per donar resposta a les necessitats socials i la precarització del mercat laboral. La realitat és que cada cop és més difícil que les persones ateses accedeixin a un habitatge de lloguer o a una habitació, malgrat obtenir ingressos, mentre creix el nombre de persones sense llar que tenen feina.

Segons les dades recollides de forma provisional, la distribució ha estat la següent:

-       Ciutat Vella:                         271 persones

-       Eixample:                             210 persones

-       Sants - Montjuïc:                 188 persones

-       Les Corts:                             39 persones

-       Sarrià - Sant Gervasi:         59 persones

-       Gràcia:                                  29 persones

-       Horta - Guinardó:                45 persones

-       Nou Barris:                           43 persones

-       Sant Andreu:                       11 persones

-       Sant Martí:                            131 persones

-       TOTAL:                                 1.026 persones