OCUPACIONAL
I LABORAL
Oferir oportunitats per canviar el futur.

L’orientació i l’assessorament és una funció prioritària de l’equip professional de l’Entitat i una eina educativa fonamental.

A ASSÍS treballem l’orientació sociolaboral com un procés d’ajuda i acompanyament en el desenvolupament de competències personals, socials i laborals que situïn la persona en una posició favorable davant de l’ocupació i possibilitin l’accés i el manteniment d’un lloc de treball.

L’impacte de la pandèmia COVID-19 i la crisi econòmica i social consegüent tenen un impacte directe en el mercat laboral, i afecten especialment les persones en situació de vulnerabilitat. Enguany, hem acompanyat en el procés sociolaboral 74 persones.

El nostre equip entén i treballa l’itinerari d’inserció com un recorregut que permet connectar trajectòries passades, amb nous reptes i horitzons de futur. La nostra proposta permet dissenyar itineraris personalitzats amb què cada persona marca els seus objectius.

A LA RECERCA

DE L'AUTONOMIA

20

Contractes laborals

9 homes i 11 dones han iniciat la seva activitat laboral durant el 2021.

28

Formacions

Durant el 2021 hem facilitat la formació a 28 persones (25 homes i 3 dones).

74

Orientacions sociolaborals

Hem ajudat a situar-se en millors condicions al mercat laboral a 38 dones i 36 homes.

``Plantegem l’acompanyament en la definició d'un projecte vital que a més de l'ocupació, pugui contemplar altres necessitats o desitjos de la persona``

Kike Fontán

Responsable del programa ocupacional.

Descobreix el projecte ASSÍS VERD

Entra i descobreix el nostre projecte formatiu-laboral que compta amb el suport de la Universitat de Barcelona (UB), en un sector d’activitat innovador com és el de l’agricultura urbana i la jardineria i compostatge.