La nostra tasca

Millorem la qualitat de vida de les persones en situació de sense llar.

Des d'ASSÍS treballem ser un marc de referència de baixa exigència per a les persones en situació de sense llar que accedeixen, per tal d'oferir acollida, acompanyament, assistència social i canalització de demandes. A més oferim determinats serveis i activitats: serveis bàsics, assistència social, habitatge, inserció laboral, àmbit de la salut, activitats lúdiques i formatives. I mitjançant la relació que s'estableix, l'acompanyament personalitzat que afavoreix l'autoestima, la sociabilitat i integració i en la mesura del possible, l'accés a la xarxa normalitzada de recursos socials.

És difícil destriar i construir la dinàmica d’un procés multicausal i multidimensional com és el d’esdevenir una persona sense llar. Cada persona és única i singular i per això cada procés és diferent, a més a més de com cadascú viu i afronta la situació.

La realitat del sensellarisme

3055

Persones en situació de sense llar a Barcelona

956

Persones dormint als carrers de Barcelona

1978

Persones ateses per ASSÍS al 2019

Dades 2019

A QUI

ATENEM?

Treballem per ser un agent facilitador i motivador de processos d'inclusió social integral per a persones en situació de sense llar, fomentant la promoció de la persona, i la sensibilització ciutadana en relació a la situació que pateixen els que pertanyen a aquest col · lectiu. Atenem a aquelles persones que no poden accedir o conservar un allotjament adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent i que proporcioni un marc estable de convivència, ja sigui per raons econòmiques o altres barreres socials o bé perquè presenten dificultats personals per dur una vida autònoma.

1.978

Persones ateses

Un 17% més respecte a l'any 2018.

12.829

Nits d'allotjament

Un 17% més que el 2018

120-150

Persones ateses al dia

Un 73% més respecte a les dades del 2006.

Dades 2019

ELS NOSTRES

PROGRAMES

Treballem per reunir esforços, combinar accions, construir vincles, incidir i donar més visibilitat i ressò a la tasca de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de sense llar.

SERVEIS BÀSICS

SERVEIS BÀSICS

Atenció social

ATENCIÓ SOCIAL

ASSÍS LLARS

ASSÍS LLARS

Salut

SALUT

FEINA

OCUPACIÓ

FORMACIÓ

FORMACIÓ

Dones amb llar

DONES

DELICTES D'ODI

APOROFOBIA

CULTURA

CULTURA

INCIDÈNCIA

INCIDÈNCIA

Socials

VOLUNTARIAT