Nombre y Apellido *
Nombre y Apellido

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en el fitxer, el responsable del qual és Centre d’Acollida Assís , amb l’adreça Tres Reis, nº5 08017 Barcelona. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat d’informació referent a les activitats del centre. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició Centre d’Acollida Assís, a l’adreça següent: Isaac Albèniz, 14-28 08017 Barcelona.