SEGUIMENT SOCIAL

  • Fem plans de treball amb les persones que atenem i gestionem rendes mínimes d'inserció (RMI).

  • Busquem recursos per a les persones ateses.

  • Orientem i canalitzem de demandes.

  • Ens coordinem amb altres entitats públiques i privades.

  • Realitzem acompanyament intern i extern.


Amb la col·laboració de: