SEGUIMENT SOCIAL

  • Fem plans de treball amb les persones que atenem i gestionem rendes mínimes d'inserció (RMI).
  • Busquem recursos per a les persones ateses.
  • Orientem i canalitzem de demandes.
  • Ens coordinem amb altres entitats públiques i privades.
  • Realitzem acompanyament intern i extern.

Amb la col·laboració de: