ASSÍS LLARS PROGRAMA ASSÍS LLARS Garantim el dret a un habitatge digne i estable

Una de les prioritats a ASSÍS és la de treballar per garantir el dret a un habitatge digne i estable. Des del 2007, a ASSÍS oferim allotjaments de mitja i llarga estada a persones en situació de sense llar seguint la línia de models com ara Housing First, model innovador que planteja una forma diferent d'afrontar el sensellarisme. Partim d’un coneixement previ de les persones residents, factor que facilitarà la seva integració i la convivència, i ho fem amb l’objectiu de crear nuclis d’una o dues persones. La nostra experiència, ens ha permès desenvolupar una metodologia de treball:

Crear petits nuclis de convivència que s’assemblin al màxim a una família o grup d’amics.

Realitzar activitats conjuntes per a fomentar aquesta convivència.

Detectar les necessitats físiques-emocionals-logístiques que van sorgint durant la convivència.

Actualment disposem de 25 pisos d'inclusió en la provincia de Barcelona. Aquí resideixen 56 persones sense llar -de les quals 25 són dones-, a les que se’ls hi proporciona un habitatge estable de mitja i llarga estada amb acompanyament social.

Algunes dades d'ASSÍS Llars

56

places d'habitatge

25

pisos socials

25

places d'habitatge per a dones

DONES

AMB LLAR

El programa Dones Amb Llar neix en un moment on el sensellarisme femení era pràcticament invisible amb la voluntat de posar el focus sobre aquesta realitat i generar recursos i oportunitats adaptats a les dones en situació de sense llar. Un dels pilars d'aquest programa és l'habitatge: durant el mes de juliol del 2020 vam inaugurar la ``Llar Impuls`` per a dones que tenen un perfil de prevenció, on actualment viuen 6 dones que han quedat en situació de sense sostre arran de la crisi de la COVID19. Així mateix, estem construint la ``Llar Rosario Endrinal`` un edifici pioner i únic en l'atenció a les dones sense llar: 10 apartaments individuals amb zones comunes i acompanyament socioeducatiu. A més, disposem de pisos de llarga estada. En total, 25 dones estan allotjades en habitatges de ASSÍS.

LLAR IMPULS

7 places d'allotjament temporal flexible

LLAR ROSARIO ENDRINAL

10 places en apartaments individuals

PISOS D'INCLUSIÓ

15 places de llarga estada

HOUSING

FIRST

El Housing First és un mètode innovador per reduir el sensellarisme a persones amb grans necessitats de suport. Aquest model va ser desenvolupat inicialment pel Dr. Sam Tsemberis als Estats Units i està essent utilitzat en l'actualitat en molts països europeus. Difereix d’altres serveis per a persones sense llar perquè proveeix a la persona de manera immediata amb una vivenda segura, ja sigui independent o comunal”. Un altre dels canvis del model d’escala cap al Housing, més enllà del nombre de residents al pis (llars individuals), és el fet de proveïr de vivenda com a primer pas per a la “recuperació” de la persona. Fins i tot a vegades abans de qualsevol acompanyament social.

A més, implica també la fi del condicionant d’haver de sotmetre’s a pautes d’intervenció social per tal de poder accedir a un habitatge, partint d’aquest com un dret, no com un mèrit com passa actualment, on per culpa del sistema econòmic actual, l’habitatge és utilitzat com a una mercaderia en mans privades dificultant enormement l’accés a aquest.

Però el model Housing First no significa només “dret a vivenda”, sinó que és un model d’intervenció social diferent al que molts hi estem avesats. És un canvi de “xip” en la manera d’actuar cara a la persona atesa. Els plantejaments conceptuals són diferents:dret de tinença de l’usuari i eliminació de la idea de “complir amb pactes i plans de treball” per a mantenir l’habitatge. Tot i així, per una altra part, la persona estarà sotmesa al compliment dels drets i deures de veïnatge, en els mateixos termes d’exigència que qualsevol altra persona: pagament del lloguer acordat, convivència i respecte de la comunitat. El no cumpliment de qualsevol d’aquests mínims si que pot suposar la sortida de la vivenda (com a qualsevol usuari del mercat de vivenda ordinari ens podria succeir).

L'habitatge és un dret humà.

Elecció i control de les persones ateses

Separació habitatge i tratament

Orientació cap a la recuperació

Reducció dels danys

Compromís actiu sense coerció

Planificació centrada en la persona

Recolzament flexible i disponible durant el temps necessari